Tmb Hero

Privacy statement

Het is ons een genoegen u te mogen verwelkomen op de site van Trade Mart Brussels en wij danken u voor de belangstelling die u toont voor onze onderneming en onze producten. Wij houden eraan de bescherming van uw persoonsgegevens te verzekeren en u een maximum aan comfort te bieden bij uw bezoek aan onze site. Vanuit onze zorg voor de bescherming van uw privé-leven, stellen wij alles in het werk om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen bij iedere stap in de behandeling ervan.

Gegevensbescherming

Het verzamelen van uw persoonsgegevens tijdens uw bezoek van onze webpagina's geschiedt volgens de geldende wettelijke bepalingen. De internetsite van Trade Mart Brussels kan evenwel links bevatten naar andere webpagina's die de principes van deze verklaring niet respecteren. Trade Mart Brussels beschermt uw privé-leven en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

Gedragscode verzameling en behandeling van persoonsgegevens

Wanneer u naar onze site surft, registreren onze servers automatisch uw IP-adres, de webpagina van waaruit u toegang hebt gekregen tot onze site, uw traject doorheen onze pagina's, alsook de datum en duur van uw bezoek.

Persoonsgegevens worden maar bewaard wanneer u zelf de registratie ervan uitvoert, bijvoorbeeld bij een registratie, een enquête, een prijsaanvraag, een informatie aanvraag... Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website geeft u aan Trade Mart Brussels de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens te verwerken.

Gebruik en verspreiding van persoonsgegevens

Trade Mart Brussels gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend in het raam van volgende activiteiten: technisch beheer van de internetsite, opvolging van cliënteel, enquêtes over het product en marketingcampagnes. Trade Mart Brussels verwerkt alleen die persoonsgegevens die in het voorkomend geval noodzakelijk zijn voor voornoemde doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. De overdracht ervan naar openbare instellingen en besturen is onderworpen aan de geldende wettelijke bepalingen.

Cookies

Trade Mart Brussels gebruikt cookies om de voorkeuren van de bezoekers te observeren en zijn website zo goed mogelijk uit te bouwen. Cookies zijn kleinere bestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf. Dit laat toe om het surfen te vergemakkelijken en het comfort van een site aanzienlijk te verhogen. De cookies helpen ons ook om de meest gewaardeerde elementen van ons aanbod op het internet te identificeren. Dat laat ons toe om de inhoud van onze sites precies aan te passen aan uw behoeften en zodoende ons aanbod te verbeteren. De cookies kunnen worden gebruikt om na te gaan of uw computer er reeds in is geslaagd om een verbinding met onze site tot stand te brengen. De cookies laten ook toe uw computer te identificeren, zonder evenwel het verband te kunnen maken met een persoon.

Het spreekt voor zich dat u onze sites ook kan bezoeken zonder cookies. Het merendeel van de navigatieprogramma’s aanvaardt automatisch de cookies. U kan de opslag van cookies op uw harde schijf verhinderen, door in uw browser –instellingen de volgende optie te kiezen: "Geen cookies accepteren”. Voor meer details gelieve de instructies van uw navigatieprogramma te raadplegen. U kan bovendien op ieder ogenblik de cookie verwijderen die in uw systeembestand is opgeslagen. Het weigeren van de cookies kan beperkingen meebrengen bij de functionering van ons aanbod.

Recht op inzage en rechtzetting

U heeft steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kan deze op juistheid controleren/verbeteren. U kunt uw gegevens tevens laten verwijderen door dit aan te vragen per mail via info@trademart.be. De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

Wijzigingen Privacy Statement

Trade Mart Brussels behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen conform de geldende privacyregels.

Vragen

Indien u vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact per mail via info@trademart.be.